با توجه به نزدیک بودن یوم الله 22 بهمن و پیشنهاداتی که شما عزیزان برای بلاگ جنبش نشر نامه رهبری انقلاب ارسال کردید، بسته ی پیشنهادی ویژه ی این روز تا ساعات آینده بر روی بلاگ قرار خواهد گرفت ان شاءالله.

letter4u-22-bahman