2ویدئوی زیر، هر دو تیزرهای ویژه معرفی نامه است؛ این ویدئوها، با توجه به نسبت ابعادی طول و عرض آن، برای انتشار در شبکه ی اینستاگرام مناسب است؛ ضمناً ویدئوها ویژه ی مخاطب انگلیسی زبان است.

عنوان: تیزر معرفی جنبش(ویژه اینستاگرام)، ارسال شده توسط miladadobe

مدت زمان ویدئو: 10 ثانیه

جهت دانلود با کیفیت اصلی، اینجا کلیک نمایید 

--------------------------------------------------------------------------------

 عنوان: تیزر معرفی جنبش(ویژه اینستاگرام)، ارسال شده توسط miladadobe

مدت زمان ویدئو: 16ثانیه

جهت دانلود با کیفیت اصلی، اینجا کلیک نمایید