حوادث پاریس پرسش‌های زیادی را برانگیخته است و نامه رسا و نافذ مقام معظم رهبری به بسیاری از این پرسش‌ها و دیدگاه اسلام اصیل و جمهوری اسلامی در خصوص حوادث دنیای معاصر پاسخ داده است.
با توجه به اینکه غالب رسانه‌ها در اروپای غربی تمایل به نشان دادن چهره رحمانی اسلام ندارند، مجموعه‌های فرهنگی در اتریش راه کار جدید را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
پست و ارتباط از طریق آن هنوز ابزاری پویا در حوزه اطلاع رسانی در اروپای غربی است و بر این اساس سفارت جمهوری اسلامی ایران این نامه را علاوه بر انتشار در مجاری رسمی، به تمام دبیرستان‌ها و تشکل‌های دانشجویی اتریش ارسال می‌کند.
همچنین این نامه برای احزاب متنوع کشور اتریش نیز ارسال می‌شود.