ه گزارش خبرنگار رودآور، در پی انتشار دومین نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی، عده ای دانشجویان دانمارکی در گفت و گو با یکی از دوستان رسانه ای سایت رودآور، نظرات در خور توجهی عنوان کردند که در ذیل به برخی از این نظرات می پردازیم.

بخشی از نظرات دانشجویان دانشگاه های دانمارک در خصوص نامه مقام معظم رهبری به آنان؛

# اخلاق در کشورهای اروپایی و آمریکا باید تقویت بشود.

# ترور، ترور است، در پاریس یا در سوریه، فرقی ندارد، واکنش باید یکسان باشد.

# رهبران دینی و سیاسی ما باید مانند رهبر ایران در جلوگیری از تروریسم فعال باشند.

# ترور و تروریسم در همه مردم غربی منفور است و البته باید پیش دولتمردان هم اینگونه باشد. هر چند خیلی از آنها حامی تروریسم هستند.

# ایکاش همانطور که به ترور در کشورهای غربی و اروپا واکنشها سریع بود،  در تمام دنیا نیز اینطور بود، تا مشکل به اینجا نمی رسید.

# دین نه تنها منشاء ترور و تروریسم نیست، بلکه دینداری واقعی مانع اینگونه رفتارهای فاجعه آمیز است.

# هیچگاه تصور نمیکردیم که تعدادی از تروریست های داعش اروپایی باشند، و این نشانه بی اخلاقی و پایبند نبودن به دین در کشورهایی مثل ماست.

# ایالات متحده بخاطر منافع سیاسی و اقتصادی خود حتی به متحدان اروپایی خود نیز رحم نمیکنند.

# رهبران دینی دنیا باید مانند رهبر ایران مسائل سیاسی دنیا را رصد کنند و به آنچه ادیان دستور داد ه اند عمل کنند.

# ریشه تروریسم فقط پشت منافع ایالات متحده نهفته است.

# همیشه می شنیدیم که ایران حامی تروریسم است، ولی دیدیم که ایران در سوریه و عراق در مقابل بزرگترین گروه تروریستی دنیا ایستاده است.

# ما مردم اروپا از خشونت و ترورسیم بیزاریم. حاکمان ما باید این را درک کنند.

#حاکمان ما نیز باید مانند رهبر ایران با ملت خود و دیگر ملتها ارتباط انسانی، اخلاقی و نوع دوستانه داشته باشند.

منبع: رودآور