کارشناس مسائل سیاسی از امریکا گفت، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی، هشداری برای جوانان غربی است تا به هر آنچه به آنها دیکته می شود، اکتفا نکنند.


کاشف توصیف در مصاحبه با رادیو انگلیسی برون مرزی صدا و سیما گفت، تصورات غلط و سوء تفاهم نسبت به اسلام به سبب تبلیغات غلط علیه دین مبین اسلام، امروزه دنیا را پر کرده است، لذا این نامه از جامعه غرب به وِیژه جوانان می خواهد که خود درباره دین اسلام تحقیق کنند تا چهره واقعی اسلام را که همان صلح، انسانیت و برابری است، بازشناسند.

وی افزود، جوانان غربی باید از ریشه های تروریسم که در جهان امروز ریشه دوانده و عامل کشتار مردم بی گناه در سراسر جهان از جمله پاریس،لبنان، عراق و سوریه است، با خبر شوند.


« دنیل توت » کارشناس دیگر از اسلوواکی در مصاحبه با رادیو انگلیسی برون مرزی گفت، آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی احساس کردند که جوانان غربی در مسیر نادرستی حرکت می کنند، از این رو به حمایت معنوی نیاز دارند.

منبع: واحد برون مرزی صداوسیما