در کمپین نشر آیات قرآن که دومین مرحله ی از نشر نامه ی امام خامنه ای محسوب می شود، پیشنهاد شد که با در دست گرفتن آیات قرآن، عکس های سلفی مان را به مخاطب غربی برسانیم تا او بی واسطه با آیات قرآن روبرو شود؛ پیشنهادم برای فعالین جنبش نشر نامه این است که مثل نمونه های زیر، شما هم اقدام به آماده کردن نمونه آیات به شکل قابل پرینت کنید و در دسترس دیگران قرار بدهید؛ در این مطلب، نمونه این نوشته ها که توسط بلاگ "خودمونی" تهیه شده، ارائه میکنم: