web analytics

جنبش دانشجویی نشر نامه رهبری

ماجرا فقط یک نامه نیست بلکه خیلی فراتر از این حرفهاست

#commonworry #Letter4u

۳۹ مطلب با موضوع «محتوا برای نشر» ثبت شده است

مجموعه هشتم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه هشتم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه هفتم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه هفتم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه ششم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه ششم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه پنجم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه پنجم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه چهارم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه چهارم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه سوم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه سوم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه دوم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه دوم پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

مجموعه اول پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت مجموعه کامل تصاویر، بر روی این متن کلیک نمایید.

مجموعه اول پوستر به زبان انگلیسی

جهت دریافت هر تصویر به طور جداگانه، بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
letter4u

نرم افزارهای اندروید

اندروید:

Letter4u_Android

نرم افزار اندروید فید خوان(RSS) وبلاگ (جهت دانلود بر روی متن کلیک نمایید)

ارسال شده توسط یکی از کاربران وبلاگ

*

*

نرم افزار اندروید چند رسانه ایLetter4u  (جهت دانلود بر روی متن کلیک نمایید)

این نرم افزار شامل:

ترجمه متن نامه به 18 زبان

مجموعه ای از تصاویر

صوت

و یک قطعه فیلم

منبع

*

*

نرم ا فزار اندرویدLetter4u متن نامه

منبع

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
letter4u