به زبان انگلیسی:

توضیح :

محتوای این بخش به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

1-بخش ترویجی که استفاده داخلی دارد.

2-بخش استفاده در خارج از کشور.

3-بخش کاربردی که برای استفاده تدوینگرهاست.

تازه ها:

* قسمتی از متن نامه

متن نامه:

توضیح : قسمتی از متن نامه

لینک دانلود

به زبان فارسی:

تازه ها:

* متن نامه

* کلیپ صوتی سخنرانی استاد پناهیان

* سخنرانی استاد پناهیان

متن نامه :

توضیح : کاری از بچه های قلم

لینک دانلود

پادکست:

توضیح : حجت الاسلام پناهیان درباره جنبش نشر: آقاتون زده به خط

لینک دانلود

توضیح : پادکست استاد پناهیان کاری از عصر بیان معنوی

لینک دانلود

توضیح : پادکست استاد پناهیان کاری از عصر بیان معنوی

لینک دانلود

سخنرانی:

توضیح : سخنرانی استاد پناهیان کاری از عصر بیان معنوی

لینک دانلود