"من به زبان انگلیسی (و یا اسپانیایی/فرانسوی/...)   مسلط  هستم.
اما نه اکانت شبکه اجتماعی دارم
و نه تجربه طراحی پوستر.
چه کمکی برای جنبش می توانم انجام دهم؟"


اگر سوال بالا در ذهن شما هم وجود دارد، منتظر مطلب بعدی باشید...

انتشار به زودی...