اولین "گزارش فکر" تحت عنوان "گزارش دهی قرارگاهی" حدود 2 هفته پیش بر روی بلاگ قرار داده شد؛ ایده ی کلی این گزارش دهی، این بود که:

برای انجام کارهای بلند مدت، نیاز به تدوین یک برنامه بلند مدت و به دنبال آن، ایجاد یک ساختار توانمند برای اجرای برنامه ریزی هاست؛ یکی از اصلی ترین بخش های هر ساختار، ایجاد یک شبکه ی نظارتی است که همه ی اعضاء در هر لحظه بتوانند نقاط قوت و ضعف کارها را مرور کنند.

به طور خلاصه آنچه در گزارش شماره 1 آمده بود، در دو موضوع کلی ارائه شد:

  1. بلاگ جنبش نشر نامه، از کجا شکل گرفت؟
  2. بلاگ جنبش نشر نامه، چه وظایفی برای خود در نظر گرفت؟

و قصد دارم دومین گزارش فکری را برای شما تدریجا قرار دهم و قبل از آن، باید بگویم منتظر گزارش های قرارگاهی شما هستم.

این مطلب به طور کلی به چندین بخش تقسیم میشود:

  1. بررسی چند آسیب و تهدید که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و همچنین برخی آسیب هایی که به حمدالله فعالین این جنبش در همه ی گروه های کاری(اعم از شبکه های اجتماعی، گرافیست و...) آن ها را برطرف کرده اند.
  2. بررسی مواردی که برای ادامه ی کار، به عنوان تهدید پیش روی ما قرار دارد.
  3. و همچنین یک آمار نسبی در مورد اعضاء جنبش نشر نامه رهبر انقلاب

پ.ن: قرار بود 25 بهمن این مطلب روی بلاگ قرار بگیرد؛ اما اتفاقاتی رخ داد که باعث شد نتوانم این وظیفه را انجام بدهم؛ عذرخواهی ام را بپذیرید.