یکی از مواردی که در این بلاگ تا بحال به طور جدی و مشخص به آن اشاره نکرده ام، نشر شبکه های موبایلی است؛ البته گهگاه در مورد نشر جنبش در بین نیروهای داخلی و هم فکر این مسئله مطرح شد، اما آنچه در این جا باید درباره ی آن گفته شود، ارتباط با مخاطب غربی از طریق این شبکه هاست. (شبکه هایی مثل تانگو، وایبر، تلگرام، واتسپ و...)

البته برخی از فعالین جنبش، راهکارهایی ارائه کرده اند؛ اما هنوز نیاز به ایده هایی جهت تکمیل این فرایندها هستیم؛ در حال حاضر، در حال جمع بندی پیشنهاداتی که از قبل ارائه شده-با مراجعه به فعالین و مشورت با آنها- هستم.

برای تکمیل و بهینه سازی راهکارهای این موضوع، لطفاً نظرات و ایده های خود را جهت استفاده از شبکه های موبایلی برای بلاگ ارسال کنید. چنانچه به افراد صاحب نظر و باسابقه در این زمینه ها دسترسی دارید، حتماً از نظرات آنها نیز استفاده کرده و راهکارهای مربوطه را ارسال کنید.

منتظر ایده ها و نظرات تان در این زمینه برای تدوین یک مجموعه راهکارهای موثر و بدون نقاط ضعف هستم.