در بخشی از نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و امریکای شمالی، به مواردی شامل "ابزارهای ارتباطی" و "مرزهای ساختگی"،"شناخت بی واسطه" اشاره شده است.

این ویدئو که با بیانی نمادین، این مفاهیم را به مخاطب منتقل میکند، با توجه به مدت زمان و همچنین ابعاد تصویر، برای شبکه ی اینستاگرام مناسب است؛ مخاطب این ویدئو، جوانان غربی انگلیسی زبان هستند.

"خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید."، "اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود."

عنوان: منابع دست اول را بیاب

مدت زمان ویدئو: 14 ثانیه

جهت دانلود با کیفیت اصلی، اینجا کلیک کنید.