جوانان ایتالیایی به نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، خطاب به جوانان در کشورهای غربی پاسخ داده‌اند.

در این نامه آمده است چگونه سیاست‌های کشورهای غربی و حمایت آن‌ها از افراط‌گرایی و خشونت تا حد زیادی به اقدامات تروریستی در سراسر جهان کمک کرده است.

مکس چیویلی، خبرنگار پرس تی‌وی در رم گزارش می‌دهد.