برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ، نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی را در برهه حساس کنونی با اهمیت و تاثیرگذار دانست .

"سلما سعید"، فعّال سیاسی و اجتماعی آفریقایی تبار گفت : انتشار نامه" حضرت آیت الله خامنه ای" رهبر معظم انقلاب اسلامی در چنین زمانی که تبلیغات ضد اسلام شدّت گرفته است و جوانان ناآگاهانه به سوی گروه های تروریستی و تکفیری جذب می شوند ، بسیار به موقع بود.

وی افزود: گروه های تکفیری با ترفندهای گوناگون و با وعده های دروغین جوانان را فریب می دهند که البته ناآگاهی بعضی از جوانان نسبت به حقیقت دین اسلام و در برخی موارد مشکلات معیشتی به این مسأله شدّت می بخشد.

برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ، با بیان این که جوانان غرب نسبت به اسلام آگاهی کافی ندارند و فریب سیاست های جنگ طلبانه دولتمردان خود را می خورند تصریح کرد: جهان اسلام برای آگاه سازی جوانان به نهضتی بزرگ نیازمند است که نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی آغازگر این حرکت مهم است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی 29 نوامبر با انتشار نامه ای به جوانان غربی انگیزه نوشتن این نامه را حوادث تلخی که تروریسم کور 13 نوامبر در فرانسه رقم زد عنوان کردند.

منبع: خبر رادیو صداوسیما