روزنامه نگار ایتالیایی، گفت نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای بیدار کردن آگاهی و وجدان جوانان غربی است.

جیوانی سوربلو، روزنامه نگار ایتالیایی در گفت و گو با رادیو ایتالیایی برون مرزی صدا و سیما، افزود نامه حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی حاوی اطلاعات اصلی و مهمی برای جوانان غربی است.

جیوانی سوربلو، با بیان اینکه این نامه حاوی مطالبی بسیار روشن و شیوایی برای جوانان غربی است، تصریح کرد نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان غربی را به  تفکر بیشتر دعوت می کند، چراکه اتفاقات بسیار مهم تاریخی در جهان در حال وقوع است.

سوربلو ، همچنین، گفت مبارزه بسیار سختی برای انتشار نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در رسانه های غربی در پیش رو است، زیرا این رسانه ها بر اساس اطلاعات غلط قدرتهای بزرگ شکل گرفته اند.

وی ، افزود اساس فعالیت دهه های اخیر آمریکا در غرب، گرفتن قدرت تعمق و تفکر از مردم کشورهای غربی  است.

روزنامه نگار ایتالیایی، همچنین خاطر نشان کرد آمریکا با هدف ایجاد رعب، وحشت و ایجاد تفرقه میان جوامع بشری و امت های اسلامی، گروههای تروریستی القاعده ، طالبان و یا داعش را ایجاد کرده است.

جیوانی سوربلو، با بیان اینکه رسانه های غربی در راستای اسلام هراسی و اسلام ستیزی، تروریست های داعش را تروریست اسلامی معرفی می کنند، تصریح کرد رسانه ها در ایتالیا حضور مسلمانان و پناهندگان در غرب را به عنوان تهدید معرفی می کنند و با دادن اطلاعات غلط به مردم در چرخه بازی های آمریکا، اسرائیل و دیگر قدرت های بزرگ قرار گرفته اند.

روزنامه نگار ایتالیایی، به نامه حضرت آیت ا... خامنه ای خطاب به جوانان غرب در خصوص محکومیت سیاست های دوگانه آمریکا و دولت های غربی در قبال تروریسم اشاره  کرد و گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش غرب به ویژه همدستی آمریکا را با رژیم اسرائیل و تروریسم بر ملا می کنند و به جوانان اروپایی توصیه می کنند که در برابر بازی های سیاسی دو سویه غرب در برابر تروریسم عکس العمل نشان دهند.

منبع: واحد برون مرزی صدا و سیما