به گزارش روز رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان، چهل و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب صوفیه با همکاری انجمن کتاب بلغارستان، مرکز ملی فرهنگ و شهرداری صوفیه و با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران روز سه شنبه افتتاح شد.

شهردار صوفیه، معاون وزیر فرهنگ، معاون وزیر آموزش و پرورش بلغارستان، رئیس اتحادیه ناشران اروپا و محمدعلی کیانی رایزن فرهنگی ایران، تعدادی از سفرا و دیپلمات های خارجی مقیم و شخصیت های فرهنگی در این مراسم در کاخ ملی صوفیه حضور داشتند. این نمایشگاه یک هفته برقرار است.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با عرضه بیش از ١70عنوان کتاب به زبان های انگلیسی، فارسی، عربی و بلغاری با موضوع تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران همچنین مجموعه انتشارات رایزنی در حوزه ادبیات فارسی؛ کتب تاریخی، فرهنگی به زبان بلغاری و نیز مجموعه آثاری از صنایع دستی، گردشگری کشورمان در این نمایشگاه حضور دارد.
در اولین روز نمایشگاه استقبال فرهیختگان و نخبگان بلغاری از نامه دوم رهبر معظم انقلاب به جوان غربی به نام درد مشترک و تحت عنوان کلی انگلیسی letter 4 u، قابل توجه بود.
اسپانیا و پرتغال مهمان ویژه امسال نمایشگاه بین المللی کتاب صوفیه هستند، در ضمن رومانی، مجارستان، روسیه، صربستان ، وزارت فرهنگ و گردشگری و مرکز پژوهش های ریاست جمهوری ترکیه در این نمایشگاه حضور دارند.

منبع: ایرنا