انتشار نخستن کتاب معرفی اسلام به زبان سرخ پوستان آمریکای لاتین
در سال 2010 هشت ماه با یک جوان سرخ پوست کار کردیم تا توانستیم کتاب «اسلام چیست؟» را به زبان سرخ پوستان آمریکای لاتین(ایمره) منتشر کنیم.
سرخ پوستان بولیوی و پرو به 23 تیره مختلف تقسیم می شوند که هر کدام هم برای خود زبان و گویش مخصوص دارند. کتاب که تمام شد آن را به استاد زبان ایمره دانشگاه لاپاس دادیم تا ویرایش کند. یک مقدمه هم برای آن نوشت. دو سوره حمد و اخلاص را هم با کلی کلنجار به زبان ایمره ترجمه کردیم و در آخر کتاب جای دادیم.
در مراسم رونمایی، رییس بخش زبان ایمره دانشگاه لاپاس پایتخت بولیوی سخنرانی کرد... شماری از نماینده های مجلس بولیوی نیز حضور داشتند. او گفت:

"اکنون تنها راه شناخت اسلام برای سرخ پوستان بولیوی این کتاب است و بیش از این چیزی وجود ندارد"

آن روز سه هزار نسخه از این کتاب منتشر کردیم و آن جوان سرخ پوست محله به محله و دانشگاه به دانشگاه در حال توزیع و معرفی اسلام به سرخ پوستان بولیوی است. تاکنون برخی نیز از طریق این کتاب مسلمان شده اند.
جالب اینجاست که کلیسا، انجیل را به زبان های مختلف سرخ پوستی ترجمه کرده و فیلم های زیادی برای معرفی مسیحیت به زبان سرخ پوستان ساخته است.
آرزو دارم روزی ما هم قرآن را به زبان سرخ پوستان ترجمه و منتشر کنیم...
به عنوان کسی که مدتی با سرخ پوستان زندگی کرده ام به شما می گویم که سرخ پوستان به لحاظ آداب مذهبی و فرهنگی بسیار به اسلام نزدیک هستند.
تنها یک ندا می خواهد که آن ها را دعوت کند... قطعا پاسخشان مثبت است.
برادران و خواهران گرامی... مسوولیت همه ما سنگین و وقتمان تنگ است...
باید چریک فرهنگی بود.
تصویر جلد این کتاب هم اثر دوستمان +مصطفا اسماعیلی است.
ملتمس دعای خیر شما...
#CartaParaTi #letter4u  
#islam #libros #books 

letter4u-libro-boliviano

توضیح: این پرچمی که در نزدیکی این خانم است پرچم سرخ پوستان ایمره است.

*برگرفته از صفحه گوگل پلاس

** مجددا، مکررا و... از همه دوستان فعال در جنبش نشر نامه رهبر انقلاب، درخواست میکنم که مطالب و محتواهای فکری و راهبردی(برنامه ریزی ها) مرتبط با جنبش را برای ما ارسال کنند تا برای سایر اعضاء جنبش در دسترس قرار گیرد.